Ingrediënten

Mindful eten houdt in dat je meer aandacht besteedt aan je eten en hoe het je laat voelen

Kristalsuiker - Tafelsuiker

Tafelsuiker of kristalsuiker, of in huishoudelijke termen suiker, is een voedingsmiddel dat geassocieerd wordt met één van de primaire smaken, namelijk zoetheid. In de chemie wordt een suikermolecuul gezien als een koolhydraat met meerdere hydroxylgroepen(-OH) welke zich in een ringstructuur bevindt (vaak 5- of 6-ring) gevormd uit het corresponderende aldehyde of keton. Een monosacharide-eenheid kan ook worden geschreven met de brutoformule (C∑H2O)n, letterlijk een hydraat van kool.

De energieinhoud van suiker (saccharose) bedraagt 16,8 kJ per gram (vergelijk: alcohol levert 29,8 kJ per gram). De chemische naam voor tafelsuiker is sacharose (Engels: sucrose), met molecuulformule C12H22O11. Sacharose is een disacharide.

Het product suiker(sacharose) wordt gemaakt van suikerbieten, suikerriet of suikerpalm door middel van een raffinageproces. Bij dat proces wordt de suiker uit de plant opgelost in heet water, en door middel van herkristallisatie en filtratie gezuiverd

Bron : wikipedia - meer informatie op deze site

Foodpairing

Seizoensproduct

Tips voor een gezonde voeding

Probeer zoveel mogelijk je eten te halen uit eigen tuin of boerderij, zo weinig mogelijk in de supermarkt.
Eet zo weinig mogelijk waarvan je niet zelf de basis hebt gezien.
Eet wat met liefde is klaargemaakt.
Eet niets waar er reklame over gemaakt wordt.
Let vooral op de suikers en de additieven !