Ingrediënten

Mindful eten houdt in dat je meer aandacht besteedt aan je eten en hoe het je laat voelen

Water

Onder drinkwater wordt water verstaan dat geschikt is voor menselijke consumptie. Hiermee wordt meestal leidingwater bedoeld. Leidingwater kan worden onderverdeeld in drinkwater, het water dat we inderdaad drinken, warm tapwater en huishoudwater. Drinkwater komt in de meeste huizen uit de kraan. In verreweg de meeste huizen wordt dit zelfde water ook gebruikt om bijvoorbeeld mee te douchen of om het toilet mee door te spoelen. Gezuiverd door het waterleidingbedrijf is de waterkwaliteit zo goed dat het voor consumptie geschikt is.

Bron : wikipedia - meer informatie op deze site

Foodpairing

Seizoensproduct

Tips voor een gezonde voeding

Probeer zoveel mogelijk je eten te halen uit eigen tuin of boerderij, zo weinig mogelijk in de supermarkt.
Eet zo weinig mogelijk waarvan je niet zelf de basis hebt gezien.
Eet wat met liefde is klaargemaakt.
Eet niets waar er reklame over gemaakt wordt.
Let vooral op de suikers en de additieven !